Bedrijf

Inclusief ondernemen

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een betaalde en passende werkplek. Ook als je een arbeidsbeperking hebt. Samen met betrokken werkgevers werken we graag aan een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is. Veel werkgevers zoeken naar mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Bent u benieuwd wat dit voor uw organisatie kan betekenen? Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek. 

Sociaal Ondernemerschap

De ontwikkelingen op het gebied van 'sociaal ondernemerschap' volgen elkaar in rap tempo op. Voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, bieden deze ontwikkelingen kansen. Zo wordt van een werkgever verwacht dat hij bij het schrijven op een overheidsaanbesteding aangeeft hoe hij voldoet aan de SROI-eis. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkgever personen die langdurig werkloos zijn en/of een arbeidsbeperking hebben een werkplek biedt of dat hij zogenoemde leerwerkplekken creëert. Deltawerkers werpt zich op als sparringpartner voor werkgevers die invulling willen geven aan 'sociaal ondernemerschap', maar die niet weten waar ze moeten beginnen. Samen brengen we de behoefte van uw bedrijf in kaart en dragen we een gepaste oplossing aan.

Duurzame Inzetbaarheid

Hoe blijven uw medewerkers gezond, betrokken en gemotiveerd tot aan het pensioen? Hoe kunt u de ontwikkeling van uw werknemers faciliteren en sturen? Hoe blijven uw medewerkers wendbaar bij in alle veranderingen die spelen in uw organisatie? Kortom: hoe houdt u uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Wij adviseren en ondersteunen u graag bij deze vraagstukken in uw organisatie.

Mobiliteitscentrum

Wanneer een noodzakelijke verandering in het personeelsbestand gewenst is, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie, kan Deltawerkers uw HR-afdeling ondersteunen bij de begeleiding van boventallige medewerkers naar een andere baan. Zo kunnen wij een tijdelijk mobiliteitscentrum opzetten opzetten om uw medewerkers in dit proces te ondersteunen. Daarnaast verzorgen wij individuele maatwerktrajecten, groepstrajecten en sollicitatietrainingen om medewerkers naar nieuw werk te begeleiden. 

Meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op met Deltawerkers.