Uitstroom creëren door nieuwe werkgelegenheid

Uitkerende instanties staan meer dan ooit voor de uitdaging uitkeringsgerechtigden te bemiddelen naar een reguliere baan. In een verslechterd economisch klimaat waarin de groeiambitie van het regionale bedrijfsleven stagneert blijft de arbeidsvraag achter bij het arbeidsaanbod.

Publiek private samenwerking 

Samen met partners uit de publieke en private sector keert Deltawerkers het economisch tij. Door de regionale bedrijvigheid te stimuleren en duurzame werkgelegenheid te creëren bevorderen wij de uitstroom naar een reguliere baan. 

Deltawerkers en uw afdeling Werk & Inkomen

Deltawerkers werkt complementair aan de afdeling Werk & Inkomen en werkgeversteams van Gemeenten en het UWV. Kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk stelt Deltawerkers in staat ondernemers te bereiken die in een publiek-private samenwerking het economisch klimaat van de regio willen veranderen.

Deltawerkers zoekt binnen én buiten de gemeentegrenzen naar plaatsingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden. 

Contact

Deelt u onze visie voor het bevorderen van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar een reguliere baan middels een publiek-private samenwerking? Deltawerkers gaat verbindingen aan met kennisinstellingen, ondernemers, overheden en soortgelijke initiatieven. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Deltawerkers.