Kwaliteitsbeleid

De directie van Deltawerkers is zich er van bewust dat zij een grote verantwoordelijkheid heeft voor het leveren van goede en passende dienstverlening en heeft kwaliteit “hoog in het vaandel”. Om zorg te dragen dat er kan worden voldaan aan de eisen en wensen op het gebied van kwaliteit is een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015. 

De coaches van Deltawerkers blijven voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied of specifieke expertise en volgen hiertoe de benodigde workshops, cursussen en opleidingen. Zo kunnen zij een breed scala van instrumenten inzetten om de cliënt op de juiste wijze te begeleiden.