Over ons

Deltawerkers is een regionale jobcoach-organisatie die mensen begeleidt naar en in betaald werk. Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij verzorgen trajecten en/of jobcoaching voor de volgende doelgroepen:

  • mensen vallend onder de participatiedoelgroep
  • mensen met een Wajong-status
  • zorgtrajecten vanuit de gemeenten

 Deltawerkers helpt naast uitkeringsgerechtigden ook particuliere werkzoekenden met hun re-integratie en begeleidt hen op weg naar regulier werk. 

Werkwijze

Onze gecertificeerde jobcoaches werken volgens de IVB-methodiek (Individueel Vraaggerichte Benadering); een methode waarbij elke cliënt de regie heeft over zijn eigen traject. Bij de Individueel Vraaggerichte Benadering staat de kernbehoefte van de cliënt centraal. Ieder mens is uniek en heeft een eigen kernbehoefte. Deze behoefte wordt samen met de cliënt onderzocht en gevolgd. De methode is erop gericht om mensen op een duurzame manier te begeleiden naar en in betaald werk. Hierbij streven we altijd naar een win-win situatie voor cliënt, werkgever en opdrachtgever.

Onze jobcoaches begeleiden en ondersteunen cliënten bij het ontdekken van hun kwaliteiten en interesses, het inzetten van hun eigen netwerk en het vinden van een passende baan. Na het vinden van werk, wordt de cliënt door middel van coaching on the job ondersteund bij het behouden van een baan. Onze jobcoaches staan 'naast' de cliënt en bieden ondersteuning waar nodig.

Lees hier meer over onze verschillende diensten.

Kwaliteitsbeleid

De directie van Deltawerkers is zich er van bewust dat zij een grote verantwoordelijkheid heeft voor het leveren van goede en passende dienstverlening. Om zorg te dragen dat er kan worden voldaan aan de eisen en wensen op het gebied van kwaliteit is een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015. De beleidsverklaring met betrekking tot kwaliteit is inzichtelijk en te downloaden via: Beleidsverklaring Deltawerkers

Klachtenregeling

Vanuit het streven om voortdurend kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking toe te passen, heeft Deltawerkers een klachtenregeling voor de behandeling van externe klachten. Onze klachtenregeling is inzichtelijk en te downloaden via: Klachtenreglement Deltawerkers

Privacyverklaring

Deltawerkers is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt met in acht name van de eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het uitgangspunt van Deltawerkers is dat wij de privacy rechten van de betrokkenen willen respecteren op een wijze die wij voor onszelf ook passend zouden vinden. Voor het uitvoeren van een jobcoach/re-integratietraject hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Je geeft deze persoonsgegevens zelf aan ons door of deze worden door ons verkregen via je woongemeente of het UWV. Onze privacyverklaring is inzichtelijk en te downloaden via: Privacyverklaring Deltawerkers