Privacyverklaring

Deltawerkers is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt met in acht name van de eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het uitgangspunt van Deltawerkers is dat wij de privacy rechten van de betrokkenen willen respecteren op een wijze die wij voor onszelf ook passend zouden vinden. Voor het uitvoeren van een jobcoach/re-integratietraject hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Je geeft deze persoonsgegevens zelf aan ons door of deze worden door ons verkregen via je woongemeente of het UWV. 

Deltawerkers hecht daarnaast eveneens veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van deze website. Hierover informeren wij u graag.