Loopbaanadvies / coaching

Waarom loopbaanadvies?

Niet alleen blijven we langer werken, ook technologische ontwikkelingen gaan snel. Een ooit gekozen beroep kan veranderen of zelfs verdwijnen. Ook wij zelf ontwikkelen ons: we komen in een andere levensfase en onze behoeften, wensen of ambities veranderen. De noodzaak tot loopbaanadvies kan dus ontstaan tijdens verschillende fasen van het leven en naar aanleiding van diverse situaties die ontstaan in ons arbeidzame leven.

Op jongere leeftijd gaat het vaak om het maken van een gedegen beroeps- en/of studiekeuze. Maar, ook bijvoorbeeld een gewenste volgende carrièrestap, reorganisatie, ontslag en het “vastlopen” in de huidige functie kunnen de nodige loopbaanvragen oproepen. Wie ben ik, wat kan ik, waar liggen mijn mogelijkheden en wat wil ik? Complexe vragen waarbij voor de juiste antwoorden de hulp van een professioneel loopbaanadviseur vaak meer dan gewenst is.

Wat is loopbaanadvies?

Tijdens een loopbaanadviestraject wordt de cliënt volgens een vraaggerichte en methodische wijze begeleidt door een loopbaanadviseur in het maken en realiseren van keuzes op het gebied van loopbaan, werk en leren. Dit wordt gedaan door onderzoek (testen en/of assessments) naar interesses, competenties en drijfveren en het samen verkennen van de hieruit voortvloeiende loopbaanmogelijkheden. Resulterend in een concreet plan om de gewenste droombaan te bereiken.

Onze aanpak

Onze loopbaanadviseurs helpen de cliënt op professionele wijze om de loopbaankeuze te maken die het beste bij hen past. Daarnaast ondersteunen zij bij het opstellen van een concreet plan (SMART) om de door de cliënt gemaakte loopbaankeuze te bereiken. De loopbaanadviseur reikt hiervoor de benodigde informatie, adviezen en tools aan.

Een loopbaanadviestraject bestaat altijd uit meerdere coaching gesprekken, testen en inspirerende opdrachten. Werknemers geven achteraf vaak aan dat ze de gesprekken hebben ervaren als stimulerend en energiek. Werknemers krijgen het gevoel dat ze zelf meer invloed hebben op hun loopbaan, leven en gezondheid. Zo delen werkgever en werknemer de verantwoordelijkheid om voor nu en in de toekomst inzetbaar te blijven. Samen werken ze verder aan een succesvolle organisatie en werkgeluk.

De doorlooptijd en intensiteit van een traject is maatwerk en afhankelijk van de situatie en hulpvraag van de cliënt. Bij aanvang van een loopbaanadviestraject wordt hiervan op basis van het intakegesprek een inschatting gemaakt. Een loopbaanadviestraject wordt gefinancierd door de werkgever, door de werknemer en in sommige situaties door de overheid (subsidie).