Ex-gedetineerden

Bij Deltawerkers zijn coaches werkzaam met allround kennis en een bepaalde specifieke expertise in een onderdeel van ons vakgebied. Meerdere coaches van Deltawerkers zijn gespecialiseerd in de (job)coaching van ex-gedetineerden.

Er vallen nog steeds te veel mensen na detentie terug in criminele activiteiten met alle overlast, (lokale) maatschappelijke schade en negatieve gevolgen voor henzelf van dien. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen is het van belang dat een gedetineerde direct na vrijlating over een stabiele basis kan beschikken.

Het verkrijgen en behouden van werk is één van de belangrijkste basisvoorwaarden. Naast een inkomen om het leven buiten detentie te kunnen bekostigen, draagt een baan bij aan de eigenwaarde, het zelfvertrouwen, het sociale netwerk, een nuttige dagbesteding en het algemene welzijn van de ex-gedetineerde. Hierdoor wordt de kans op recidive aanzienlijk minder.

De uitdaging

Vanuit DJI wordt ondanks alle goede bedoelingen van de betrokken instanties in de praktijk een lacune waargenomen in de ondersteuning bij het uiteindelijk succesvol en duurzaam re-integreren van een ex-gedetineerde. Door het ontbreken van langdurige (pro)actieve begeleiding richting betaald werk en/of tijdens het werk na detentie blijkt de kans groter dat deze zijn baan verliest en terugvalt in oude patronen.

DJI heeft slechts de mogelijkheid gedetineerden enkele weken na hun vrijlating nog enigszins te ondersteunen in en rondom hun nieuwe baan. De reclassering monitort en stuurt op afstand slechts bij op basis van haar mogelijkheden en bevoegdheden. Gemeenten en/of UWV zouden de handschoen kunnen en moeten oppakken om de ex-gedetineerde op basis van maatwerk passend te begeleiden in en rondom zijn baan voor zolang dat nodig is. Hierin ligt een gemeenschappelijk belang: duurzame uitstroom in betaald werk zal naast het zorgdragen voor een aanvaardbaar maatschappelijk bestaan ook zorgdragen voor een besparing op een participatie-uitkering (Gemeente) en/of uitkering van een werknemersverzekering (UWV) en eventuele zorgkosten. Een sluitende en volledig integrale aanpak bleek hierin echter nog niet voorhanden.

De oplossing

Deltawerkers is een unieke samenwerking met een aantal Penitentiaire Inrichtingen (PI’s), het UWV en een aantal gemeenten in Noord-Nederland aangegaan om de hierboven beschreven lacune te helpen dichten.

De coaches van Deltawerkers gaan in opdracht van gemeenten en/of UWV de (ex)gedetineerden en hun werkgevers (pro)actief coachen (jobcoaching) om de kans op behoud van werk en dus duurzame uitstroom naar betaald werk aanzienlijk te vergroten.

De coaches van Deltawerkers kunnen daarnaast, in voorkomende gevallen waarbij er tijdens detentie nog geen opvolgend betaald werk is gevonden, in opdracht van gemeenten en/of UWV een re-integratietraject starten met de doelstelling de (ex)gedetineerde eerst nog ‘werkfit’ te maken en/of naar betaald werk te begeleiden (jobhunting).

Bovenstaande op basis van een intensieve samenwerking met de bij re-integratie betrokken diensten vanuit DJI, de reclassering, gemeenten en UWV. Uniek in deze werkwijze is dat de eerste kennismaking (het “klikgesprek”) met de gedetineerde en de coach van Deltawerkers al tijdens detentie plaatsvindt. Dit om te bewerkstelligen dat de begeleiding door re-integratiebureau Deltawerkers na detentie naadloos kan volgen en aansluiten op de interne trajectbegeleiding door DJI (het RIC). Zonder tijd te verliezen en met de doelstelling terugval te voorkomen.