DISC Model

Bij Deltawerkers zijn coaches werkzaam met allround kennis en een bepaalde specifieke expertise in een onderdeel van ons vakgebied. Meerdere coaches van Deltawerkers zijn gespecialiseerd in coaching op basis van het DISC model.

Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl.

De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen. DISC staat aldus voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse.

DISC geeft cliënten een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl, die van anderen en draagt wezenlijk bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie.

Het is belangrijk hierbij op te merken dat de vier persoonlijkheidsstijlen bij iedereen aanwezig zijn, echter bijna altijd in verschillende intensiteit.