Long-COVID

De meeste mensen herstellen gelukkig volledig van COVID-19. Slecht een relatief klein aantal, 0,5% van de mensen die Covid19 hebben gehad, houdt na een half jaar nog steeds klachten en heeft grote moeite met het hervatten van werk (Long-Covid). Het is opvallend dat deze kleine groep bestaat uit relatief veel voorheen fitte jonge werkende mensen. De coronaklachten waren bij hen aanvankelijk vaak mild, ze zijn niet opgenomen geweest in een ziekenhuis, maar hebben nu moeite om weer volledig te re-integreren in het werk.

Langdurige klachten hebben een grote invloed op werk

COVID-19 kan schade geven aan longen, hart, hersenen en andere organen. De klachten die hierdoor optreden verschillen van persoon tot persoon en uiten zich regelmatig in: vermoeidheid, inspanningsintolerantie (moeite hebben met fysieke en mentale inspanning), benauwdheid, spierpijn,  spierzwakte, verlies van reuk en smaak, hartproblemen en cognitieve problemen (geheugen en concentratie). Ook kunnen mensen last hebben van een "mistig" hoofd (brain fog). Helaas is er bij sommige mensen sprake van ernstige neurologische aandoeningen ten gevolge van COVID-19. Het is vanzelfsprekend dat een samenspel van deze klachten aanzienlijk invloed hebben op het langdurig verzuim en de kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering van werkzaamheden.

Terugval door inspanning

Na een periode van verzuim ten gevolge van COVID-19 re-integreren werknemers meestal weer succesvol naar werk. Een aantal wordt na een goede start echter overvallen door periodes van sterke terugval. Een terugval in energie en vaak zelfs een opleving van eerder ervaren coronaklachten. Dit wordt “post exertional malaise” genoemd en is het gevolg van een te grote fysieke en mentale inspanning. De klachten kunnen per dag en moment sterk verschillen.

Maatwerk

De klachten die mensen langdurig overhouden zijn verschillend. Daar komt bij dat het herstel vaak ook nog eens grillig is. Van (bijna) volledig aan het werk naar weer (bijna) helemaal uitgevallen. Van goede dagen naar slechte dagen. Maatwerk in re-integratie is daarom van groot belang, met ondersteuning die afgestemd is op de problemen en behoefte van de persoon die deze langdurige coronaklachten heeft. Realistische en haalbare doelen stellen, geleidelijk opbouwen van taken en werkzaamheden, passend bij de energie die de persoon heeft. Een integrale aanpak van diverse professionals is hierin een "must" voor het uiteindelijke welslagen.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Voor werkzoekenden die een Ziektewet- of WIA-uitkering ontvangen van het UWV is de stap (terug) naar betaald werk vaak nog te groot als er sprake is van Long-COVID. Een aantal van onze coaches zijn gespecialiseerd in de begeleiding van deze cliënten tijdens "Werkfit maken trajecten" en "Naar werk trajecten". Aan de hand van een zogenaamd klikgesprek wordt een plan op maat gemaakt, passend bij de cliënt en de aard van de klachten, de aard van het mogelijke werk en duur van de ziekmelding. Cliënten leren meer regie te krijgen over hun eigen herstelproces en te werken aan hun energiemanagement.

Hiervoor bieden wij laagdrempelige trajecten, waarbij gewerkt wordt aan een zeer geleidelijke opbouw van belastbaarheid richting terugkeer op de arbeidsmarkt. Tijdens een "Werkfit maken traject" onderzoekt de Long-COVID gespecialiseerde coach de mogelijkheden qua interesses & competenties en gaat samen met de cliënt op zoek naar vrijwilligerswerk, een stage of werkervaringsplek om op deze wijze geleidelijk de belasting-belastbaarheid van de cliënt op te bouwen. In het traject vindt veelvuldige afstemming plaats met de andere bij de cliënt en zijn/haar herstel betrokken (zorg)professionals om een integrale aanpak te waarborgen. Wanneer een cliënt "werkfit" is, kan middels een "Naar werk traject" samen worden gezocht naar een passende baan.