Arbeidsmarktscan

Ten behoeve van

Duurzame inzetbaarheid, loopbaanoriëntatie, persoonlijke ontwikkeling.

Wat is mijn arbeidsmarktpositie? Hoe kan ik deze duurzaam flexibel blijven verbeteren? De arbeidsmarkt is continu in beweging. Zeker nu. De Arbeidsmarktscan berekent je huidige en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Je hebt de unieke mogelijkheid om je huidige functie te vergelijken met kansrijke alternatieve beroepen. Natuurlijk inclusief een helder rapport met persoonlijke tips.

De arbeidsmarktscan geeft een objectief en onafhankelijk beeld van iemands huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen. Onderbouwd met uitgebreid arbeidsmarktonderzoek is de Arbeidsmarktscan een vragenlijst die op diverse momenten van een loopbaan- of mobiliteitstraject kan worden ingezet. De arbeidsmarktdata wordt maandelijks geüpdatet en is daarmee altijd actueel.

Hoe werkt de Arbeidsmarktscan?

Stap 1:  Je voert je huidige of laatst uitgevoerde functie uit.
Stap 2:  In welke sector zou je willen werken, wat is je wensberoep?
Stap 3:  Loopbaanvragen: deze vragen laten je laagdrempelige overwinnen over je loopbaan.
Stap 4:  Persoonlijk profiel: oa leeftijd en opleiding.
Stap 5:  Arbeidsprofiel: reisbereidheid en contractvorm.
Stap 6:  Beroepsprofiel: werkervaring en vakgebied.
Stap 7:  Jouw profiel: samenvatting van alle ingevulde vragen.
Stap 8: De arbeidsmarktkans wordt zichtbaar. Hoe ziet die er nu uit en in de toekomst? Onderzoek welke kansrijke alternatieve functies er zijn op basis van oa persoonlijke interesses en competenties. Je ziet in één opslag waar voor jou de grootste kansen op de huidige arbeidsmarkt liggen.