Capaciteitentest

Ten behoeve van

Het meten van capaciteiten.

Hoe werkt de Capaciteitentest?

Deze IQ-test bevat drie subtesten:

  • Cijferreeksen
  • Figurenreeksen
  • Verbale Analogieën

Op basis van de scores op deze drie subtesten wordt een algemene intelligentiescore berekend, de synthetische g-score. Deze intelligentietest is primair ontwikkeld voor selectiedoeleinden, maar kan ook worden ingezet voor andere assessmentdoeleinden, zoals bij loopbaanvraagstukken waarbij een inschatting van het denkvermogen vereist of gewenst is. 

Bij traditionele testen wordt er vanuit gegaan dat elke vraag zelfs moeilijk is. Bij een adaptieve test is op basis van onderzoek duidelijk hoe moeilijk elke opgave is. Elke kandidaat krijgt andere items, passend bij zijn niveau. Wanneer iemand een vraag fout beantwoordt, volgt er een praktische vraag en wanneer iemand een vraag goed beantwoordt, volgt er een wat lastige vraag. Op deze manier wordt het niveau van de kandidaat tijdens het maken van de test bedoeld.