Carrièrewaarden

Ten behoeve van

Drijfveren, persoonlijke ontwikkeling, werving & selectie.

Hoe werkt de Carrièrewaardentest?

Carrièrewaarden geeft inzicht in iemands drijfveren; welke aspecten van werk zijn motiverend? Een match tussen de carrièrewaarden en kenmerken van een functie bepalen in belangrijke mate de motivatie en bevlogenheid.

Ook kan onderzocht worden welke aspecten iemand juist kunnen demotiveren.

De achterliggende theorieën bij deze vragenlijst zijn onder andere: Vroom’s Motivatie- valentie- en prestatiemodel, Herzberg’s Two Factor Theory en Maslow’s Hierarchy of Needs. De items zijn gebaseerd op de praktijk van loopbaanadvisering.