Intrapreneur Scan

Ten behoeve van

Competenties, talenten, persoonlijke ontwikkeling.

Hoe werkt de Intrapreneur Scan?

De Intrapreneur Scan meet en monitort de groeikracht van een organisatie. Het is een online scan die de ondernemendheid van de medewerkers en de structuur en cultuur van een organisatie meet en daarmee de groeikracht van een organisatie. Daarbij wordt ook de ondernemendheid van individuele medewerkers gescand aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst. De monitor rapporteert de belangrijkste eigenschappen, kwaliteiten en denkstijlen die nodig zijn voor intrapreneurship, maar ook de doorslaggevende factoren voor groei, zoals structuur, cultuur en de rol van het management. 

 Door de Intrapreneur Scan van alle medewerkers samen te voegen ontstaat inzicht in de ondernemendheid van een afdeling of organisatie en wordt direct duidelijk waar de organisatie staat en wat er mist.