Kolb Leerstijlen

Ten behoeve van

Duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling.

Hoe werkt de Kolb leerstijlen test?

Om effectief te kunnen leren is het goed om te weten welke leerstijlvoorkeur je hebt. Kolb Leerstijlen maakt deze voorkeur duidelijk. In het kort: Wanneer je weet wat je leerstijl is, kun je dit inzetten om effectief te leren en ontwikkelen.

Kolb

Leren is het proces waarbij kennis wordt gecreëerd door de transformatie van ervaringen. Er zijn 4 leerstijlen:

  • Döner
  • Dromer
  • Beslisser
  • Denker

Waarom je leerstijl ontdekt?

Als je jouw voorkeursstijl kent, kun je jouw leereffect verbeteren. Als je meer aandacht besteedt aan het ook aanleren van de andere stijlen, kun je verschillende situaties beter inschatten. Dat levert een beter leerresultaat en tijdwinst op.

Met de kennis over je eigen leervoorkeur en de werkvormen die bij de leerstijlen horen, kun je ook beter begrijpen hoe anderen leren. De samenwerking met bijvoorbeeld collega's of studiegenoten kun je begrijpelijk verbeteren.