Verzuimtuner

Ten behoeve van

Duurzame inzetbaarheid, re-integratie, verzuim en werken met beperking.

Hoe werkt de Verzuimtuner?

Voor de arbo- en verzuimmarkt heeft de Verzuimtuner ontwikkeld.

“Een digitale assistent voor bedrijfsarts en verzuimcoach.”

Functie-Taakprofielen op maat

De verzuimcoach kan functieprofielen van (klant)organisaties als sjablonen beheren en toekennen aan het persoonlijk dossier van een verzuimende medewerker. Hierbij geholpen door de Functiedatabase van LDC. Zo zet de verzuimcoach eenvoudig en snel een functieprofiel klaar in het verzuimdossier van de medewerker. Handig voor de bedrijfsarts is dat het profiel tijdens het spreekuur zo kan oppikken in het (digitale) dossier.

De bedrijfsarts kijkt samen met de medewerker naar de functie en kan indien gewenst het taakprofiel eenvoudigweg bijstellen. Een koppeling met FML van IZP is ook mogelijk. Bedrijfsarts en verzuimcoach hebben zo een digitale assistent beschikbaar die hen helpt functies en genomen van stemmen op de persoonlijke situatie van de werknemer binnen de specifieke setting van de betreffende werkgever. Dit zal tot meer herkenning leiden voor zowel werknemer als werkgever.