Quick Big Five (QBF)

Ten behoeve van

Persoonlijkheid.

Hoe werkt de Quick Big Five (QBF) test?

Korte persoonlijkheidsvragenlijst voor het vaststellen van persoonlijkheidskenmerken volgens het Big Five model:

  • Extraversie;
  • Vriendelijkheid;
  • Zorgvuldigheid;
  • Emotionele stabiliteit;

De resultaten van de test kunnen een rol spelen bij afwegingen die kandidaten moeten maken bij loopbaankeuzes en inzetbaarheid voor bepaalde functies of werkzaamheden. De Quick Big Five kan een signalerende functie hebben en aanleiding zijn om verder onderzoek te doen naar iemands persoonlijkheid.