Quinn Managementrollen

Ten behoeve van

Management.

Hoe werkt de Quinn Managementrollen test?

Quinn Managementrollen is een korte vragenlijst die inzicht geeft in welke mate managers voorkeur hebben voor bepaalde managementrollen. Waar ligt iemands primaire en secundaire voorkeur? Uiteraard komen de ontwikkelpunten naar voren. Daarnaast wordt inzichtelijk hoe die voorkeur zich verhoudt tot de mate van managementeffectiviteit in de huidige functie.

Quinn analyseert hoe iemand zich verhoudt tot acht verschillende, en soms tegengestelde, rollen. Quinn beschrijft dat een succesvolle manager alle rollen in zekere mate moet beheersen en daar tussen moet kunnen wisselen.