Spiegelbeeldvragenlijsten

Ten behoeve van

Competenties, talenten, interesses, loopbaanoriëntatie, studiekeuze.

Hoe werken de Spiegelbeeldvragenlijsten?

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

De Spiegelbeeldvragenlijsten houden je een spiegel voor. Het zijn drie korte vragenlijsten gericht op menstype, competenties en interesses. De invuller krijgt zo antwoord op de vragen: wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Deze vragenlijst geeft ook de mogelijkheid om mensen uit de directe omgeving feedback te vragen. Zo ontstaat een 360 graden zelfbeeld.

De Spiegelbeelden passen perfect in een oriëntatiefase en helpen bij het verhelderen van ieders zelfbeeld.