Taaltest

Ten behoeve van

Capaciteiten.

Hoe werkt de Taaltest?

Deze adaptieve taaltest voldoet aan de mate van tekstbegrip en begrijpend lezen van een kandidaat.

Bij een adaptieve test krijgt iedere kandidaat andere items, passend bij zijn niveau. Het niveau wordt tijdens het maken van de test begrepen. Dit niveau wordt maximaal in een letter en een cijfer weergegeven. Bijvoorbeeld taalniveau B1. B1 wordt gezien als eenvoudig Nederlands, samengestelde tekst en wordt begrepen door 95% van de Nederlandse bevolking.