Verminderd Cultuurgevoelig Testprogrammma (IQ test)

Ten behoeve van

Capaciteiten.

Hoe werkt het Verminderd Cultuurgevoelig Testprogrammma?

Het Verminderd Cultuurgevoelig Testprogramma (VCG) is een IQ test die bestaat uit de capaciteitentesten:

  • Categorieën: meet abstract redeneervermogen via plaatjes;
  • Mozaïeken: meet ruimtelijk inzicht;
  • Non-verbale analogieën: meet abstract redeneervermogen.

De testen zijn adaptaties van een non-verbale intelligentietest en daardoor verminderd cultuurgevoelig. Dit betekent dat sociaal culturele achtergronden van kandidaten een minder sterk effect hebben.