Vitaal Vakmanschap

Ten behoeve van

Duurzame inzetbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, verzuim.

Hoe werkt de Vitaal Vakmanschapstest?

De vragenlijst Vitaal Vakmanschap is onderdeel van het actieprogramma Vitaal Vakmanschap van TNO. Het bestaat uit een basisvragenlijst van acht sets vragen met keuzeschalen. De keuzeschalen maken het mogelijk om de vragen af ​​te stemmen op de thema's die spelen binnen een organisatie. De vragenlijst wordt volledig op basis van maatwerk en specifiek afgestemd op de afdeling van de organisatie waar hij wordt ingezet.

Omdat het programma niet alleen aan de start meet waar verbetering mogelijk is (diagnosemeting), maar ook bij afronding meet door middel van een procesevaluatie (interviews) en effectmeting krijgt een organisatie concreet en duidelijk waar verbeteringen zichtbaar zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen.