Een score “Uitmuntend” bij hercertificering ISO 9001:2015!

donderdag 30 mei 2024

Na een aantal jaren van jaarlijkse externe controle audits van de ISO 9001 was het onlangs weer tijd voor de uitgebreidere hercertificeringsaudit om ons ISO-certificaat ook voor de komende jaren te borgen. We zijn zowel voor onze klanten als voor onszelf zeer blij om aan te kondigen dat we deze hercertificering met vlag en wimpel hebben behaald!

“Tijdens een zeer aangenaam verlopen audit werd het systeem getoetst op toepassing en conformiteit. Beiden bleken uitmuntend te zijn. De organisatie is conform wettelijke eisen en eigen voorwaarden uit het handboek. Bewustzijn bij directie en medewerkers is groot”, aldus opgetekend door de externe auditor. Mooi woorden die we graag horen en een fijne erkenning voor ons voortdurende streven naar kwaliteit en klanttevredenheid. Deze uitmuntende score zou niet mogelijk zijn geweest zonder de toewijding en het harde werken van ons hele team en het vertrouwen van onze klanten. Dank daarvoor!

Met de ISO 9001:2015 hercertificering toont Deltawerkers aan dat haar processen en dienstverlening blijvend voldoen aan de hoogste internationale normen. Dit bevestigt ons commitment om onze klanten te voorzien van de beste re-integratiediensten, waarbij we ons zullen blijven inzetten voor continue verbetering en innovatie.