Verbetering ondersteuning kwetsbare werkzoekende noodzakelijk

woensdag 1 maart 2023

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie is gebleken dat, door de hoge werkdruk bij de medewerkers van de gemeenten en het UWV, veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak niet voldoende hulp krijgen. Hierdoor kan een groep mensen geen werk vinden, ondanks het feit dat er (grote) krapte is op de arbeidsmarkt. Ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Carola Schouten (Armoedebeleid) zijn voornemend die hulp eenvoudiger en efficiënter te gaan organiseren en zullen in de zomer de Tweede Kamer hierover informeren.

Re-integratie zou bijvoorbeeld beter geregeld kunnen worden. Op dit moment heeft niet iedereen recht op hulp, in de vorm van coaching of een opleidingstraject, om weer aan het werk te gaan. Ook zouden de betrokken instanties beter kunnen gaan samenwerken. De uitkomsten van het onderzoek laten ook zien dat veel werkzoekenden het systeem erg ingewikkeld vinden en dat zij daardoor de risico’s die voor hen gelden niet kunnen overzien. Zij zijn bijvoorbeeld bang dat hun recht op een uitkering komt te vervallen wanneer zij een baan hebben gevonden.

Voor Deltawerkers is het al langer een doorn in het oog dat er ondanks de krapte op de arbeidsmarkt een behoorlijke groep werkzoekenden geen hulp kan krijgen bij het zoeken en vinden van passen werk, terwijl zij dat bitterhard nodig hebben. Wij zijn graag bereid om middels onze re-integratiedienstverlening een bijdrage te leveren in de oplossing van deze gezamenlijke uitdaging om de maatschappelijke en financiële positie van deze “vergeten” groep te verbeteren. Op naar een nog betere publiek/private samenwerking om ook deze werkzoekenden de juiste steun te kunnen bieden voor een duurzame toekomst!