Modulaire trajecten

Wat ons betreft heeft iedereen recht op een zinvolle invulling van zijn of haar bestaan om vooral zijn of haar welzijn te vergroten. Daar kunnen en willen wij met onze dienstverlening graag een belangrijke bijdrage in leveren. Voor mensen waarvoor een “Werkfit Maken traject” (nog) niet passend is, kunnen wij middels “modulaire trajecten” invulling geven aan de begeleiding die juist zij zo hard nodig hebben. Een goed instrument om mensen die eerder misschien “buiten de boot vielen” nu wel verder op weg te helpen. 

Onze aanpak

Onze coaches helpen de cliënt op professionele wijze om via deze trajecten weer kleine behapbare stappen op de participatieladder te zetten richting meer welzijn. We onderzoeken samen wat er nodig is om weer op een positieve manier vooruit te kijken en te bouwen aan meer (zelf)vertrouwen.

Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van ieder afzonderlijk “modulair traject” uniek. Desondanks zullen de diverse trajecten overwegend bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Participatie interventie

Het gaat binnen dit traject met name om het weer opbouwen van vertrouwen en van de intrinsieke motivatie om in beweging te komen, het ondersteunen bij ervaren belemmeringen, het bieden van handvaten en concrete stappen om actiever te worden in het uitbreiden van de sociale contacten. Dit alles in behapbare kleine stappen. Het uiteindelijk doel is om de cliënt weer meer te laten participeren in de samenleving, door middel van een breder sociaal netwerk en op deze wijze het welzijn te vergroten.

2. Bevorderen maatschappelijke deelname

Het gaat binnen dit traject om het stimuleren en ondersteunen bij het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en weerbaarheid, zodat de cliënt weer invloed kan hebben op het veranderen van zijn of haar de huidige situatie. Van belang hierbij is het stellen van de eigen grenzen en het vergroten van de belastbaarheid. Gedurende dit traject wordt er samen met de cliënt gezocht naar een regelmatige invulling van de dag (vrijwilligerswerk, dagbesteding of iets soortgelijks) van één of meerdere dagdelen per week. Men wordt actiever, komt (weer) tussen de mensen en zal mogelijk ook het nut inzien om uiteindelijk weer aan het werk te kunnen gaan binnen zijn of haar mogelijkheden. Het uiteindelijke doel van dit traject is dat de cliënt weer deelneemt aan gestructureerde, maatschappelijke activiteiten.

3. Begeleiding tijdens scholing

Scholing kan noodzakelijk zijn om weer aan het werk te komen. Begeleiding en ondersteuning door een coach om de kans op het volhouden en behalen van de opleiding te vergroten kan hierin belangrijk zijn. We bekijken samen met de cliënt welke studievorm het beste past en we ondersteunen bij het volgen van scholing om voortijdige uitval te voorkomen. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld bij het bieden van structuur, het doseren van de energie en de opleiding te plannen. Zo geven we de cliënt de tools om de opleiding of cursus met succes af te kunnen ronden. Het doel van dit traject is dat de opleiding succesvol is afgerond óf dat er een duidelijk beeld is waarom de cliënt hierin niet is geslaagd.