Hoe verantwoord de jobcoach zijn uren?

Jobcoaches registreren hun uren in een cliëntvolgsysteem. Als gemeenten (of andere opdrachtgevers) een overzicht van geregistreerde uren willen, kunnen ze deze te allen tijde opvragen of aan de voortgangsrapportages laten toevoegen. Zo'n urenverantwoording is vergelijkbaar aan het Jobcoachportaal voor declaraties dat het UWV hanteert. In dit urenverantwoordingssysteem verantwoorden externe jobcoaches de uren en activiteiten die ze voor een werknemer hebben uitgevoerd.