Hoe werken jobcoaches onderling en met andere partijen samen?

Erkende jobcoachorganisaties hanteren cliëntvolgsystemen en bewezen methodieken. Externe jobcoaches gebruiken deze onder andere om professioneel samen te werken. De systemen en methodieken maken het bijvoorbeeld mogelijk dat de ene jobcoach de toeleiding doet en een andere de werknemer verder begeleidt. Ze zorgen er ook voor dat jobcoaches gemeenten goed kunnen ondersteunen en informeren. Samen kunnen jobcoachorganisatie en gemeenten zo bijdragen aan betere arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen.