Is de jobcoach er alleen voor de medewerker?

Nee,  jobcoach is er niet alleen voor de medewerker. Hij helpt ook de directe werkomgeving, zoals collega’s, leidinggevenden en werkgever. De jobcoach informeert hen over hoe om te gaan met de werknemer. Hij vertelt hun welke kwaliteiten en kennis de werknemer heeft en wat diens leerpunten en eventuele valkuilen zijn.