Voor welke doelgroep is de inzet van een jobcoach geschikt?

Het beeld dat jobcoaching voornamelijk geschikt is voor werknemers met een lager IQ is niet correct. Jobcoaching kan betrekking hebben op alle lagen van de beroepsbevolking, van mensen met een lagere opleiding tot personen met een academische titel. Begeleiding door een externe jobcoach kan iedereen helpen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, wat de oorzaak daarvan ook is. Vaak gaat het om mensen die vallen onder de Participatiewet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De mogelijke oorzaken voor een afstand tot de arbeidsmarkt zijn zeer divers. Het kan komen door een psychische aandoening of een laag IQ, maar ook door sociale omstandigheden of fysieke beperkingen. Elke jobcoach heeft zijn eigen specialisme dat samenhangt met een of meer van deze oorzaken. Voor succesvolle duurzame plaatsing is het belangrijk om de juiste jobcoach voor een medewerker te vinden. De jobcoachorganisatie zorgt ervoor dat deze match er is.