Waar vindt het jobcoachen plaats?

Het grootste deel van de begeleiding van de externe jobcoach gebeurt op de werkvloer of in de bedrijfsvestiging. Als het handiger of passender is, adviseert de jobcoach om de begeleiding (deels) thuis te laten plaatsvinden. Belangrijk onderdeel van het werk van de externe jobcoach is namelijk om invloeden van buiten de werksituatie mee te nemen in de begeleiding. Succes in het werk is mede afhankelijk van de stabiliteit in de thuissituatie.