Wat is de meerwaarde van een jobcoach voor iemand met een arbeidsbeperking?

Omdat de jobcoach geen financiële afhankelijkheidsrelatie met werkgever of uitkerende instantie heeft, ervaren medewerkers een lagere drempel om gevoelige onderwerpen te bespreken. De jobcoach biedt zo een vertrouwde omgeving om invloeden vanuit bijvoorbeeld de thuissituatie of medicatie mee te nemen in de begeleiding.