Wat weet de jobcoach van de structuur in een bedrijf en de taken die er moeten worden uitgevoerd?

De  jobcoach is ervaren in het plaatsen, inwerken en begeleiden van medewerkers bij diverse bedrijven. Hij heeft zich gespecialiseerd in het maken van de juiste match tussen werkzoekende en werkgever. Want bij een goede match is de kans op succes het grootst en het aantal benodigde begeleidingsuren het kleinst. De jobcoach gaat altijd eerst met de werkgever en collega’s in gesprek. Zo krijgt hij een goed beeld van het bedrijf, de sfeer die er heerst en de werkzaamheden die een medewerker moet uitvoeren. Op basis van deze analyse koppelt hij de kwaliteiten en kennis van de werkzoekende aan de wensen en eisen van de werkgever. Vervolgens stelt hij samen met werknemer en werkgever een begeleidingsplan op. Tijdens de begeleiding werkt de jobcoach met alle betrokkenen samen om de match te verduurzamen en optimaliseren. Hierin staat het door ontwikkelen van de werknemersvaardigheden, zoals samenwerken, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en communicatie, centraal.