Inclusief ondernemen

Wat ons betreft heeft iedereen recht op een passende betaalde baan om vooral zijn of haar welzijn te vergroten. Daar kunnen en willen wij met onze dienstverlening graag een belangrijke bijdrage aan leveren. Samen met betrokken werkgevers werken wij daarom graag aan een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is.

Een 'inclusief werkgever' biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een meer dan gemiddelde uitdaging om (weer) tot de arbeidsmarkt toe te treden. Hij of zij benut de meerwaarde van diversiteit in zijn of haar bedrijf door er in de organisatie van het werk en bij de inrichting van de organisatie rekening mee te houden.

Het zorgen voor diversiteit in een bedrijf is niet alleen belangrijk vanuit een moreel en ethisch perspectief, maar het is ook van bewezen belang voor het welzijn, de productiviteit en de prestaties van de huidige medewerkers. Het bieden van een werkplek voor mensen met een “arbeidsbeperking” biedt voor veel werkgevers eveneens perspectief op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Ruimte maken binnen een bedrijf voor inclusief ondernemen is een wezenlijk onderdeel van sociaal- en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Rijksoverheid, UWV en gemeenten ondersteunen dit met verschillende voorzieningen, speciale subsidies en stimuleringsmaatregelen. Voorbeelden zijn loonkostensubsidies, jobcoaching of risicobeperking bij uitval door ziekte van een werknemer (no-riskpolis).

Veel werkgevers zoeken op basis van hun eigen intrinsieke motivatie en bovengenoemde argumenten naar mogelijkheden om mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” aan het werk te helpen. Zij hebben regelmatig moeite om kandidaten bij hun “doelgroep vacatures” te vinden en zien qua subsidies vaak de bomen door het bos niet meer.

De coaches van Deltawerkers ondersteunen werkgevers vrijblijvend bij het zoeken naar geschikte kandidaten, het inrichten van de organisatie voor inclusief ondernemen en advisering omtrent subsidies. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op en/of meld uw vacature bij ons aan. Onze coaches gaan graag met u in gesprek.