Social return on investment (SROI)

Social Return, ook wel Social Return On Investment (SROI) genoemd, is een aanpak om (meer) werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Steeds meer inkopers van overheden en grote bedrijven stimuleren of verplichten hun opdrachtnemers tot SROI. Ze vragen opdrachtnemers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen om zo hun unieke talenten te benutten en werkgelegenheid voor deze kwetsbare groepen te creëren.

Met de toepassing van SROI zorgen overheden en bedrijven er voor dat een investering naast het “harde” rendement ook een concrete sociale winst oplevert. Op deze wijze wordt er door inkoop maatschappelijke meerwaarde gecreëerd en worden mensen écht verder geholpen.

Het blijkt voor veel werkgevers in de praktijk helaas lastig de SROI vraag in te vullen met kandidaten en deze vervolgens als het dan wel lukt duurzaam te binden aan hun organisatie. De coaches van Deltawerkers ondersteunen werkgevers vrijblijvend bij het zoeken naar geschikte kandidaten, het inrichten van de organisatie voor SROI en advisering omtrent subsidies en andere regelingen. Bent u benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op en/of meld uw vacature(s) bij ons aan. Onze coaches gaan graag met u in gesprek.