Outplacement

Waarom Outplacement?

Bij outplacement ben jij met je werkgever overeengekomen het dienstverband (op termijn) te beëindigen en op zoek te gaan naar een andere baan buiten de huidige organisatie. Dit kan ontstaan doordat je zelf bent vastgelopen in het werk of de functie, er een onoplosbaar arbeidsconflict is ontstaan tussen jou en je werkgever, het werk door economische omstandigheden eindigt of dat er een reorganisatie plaats vindt.

Verandering van baan, zeker buiten de vertrouwde organisatie brengt voor de meeste mensen veel vragen en onzekerheden met zich mee. Het is dan vaak niet gemakkelijk een dergelijke verandering te aanvaarden, ongeacht de reden of oorzaak. Daarnaast kan het zijn dat je al een behoorlijke tijd uit het sollicitatieproces bent en mogelijk moeite hebt hierin weer aan te haken. Zeker wanneer je al een flinke tijd werkzaam bent geweest voor je huidige werkgever. Het maakt emoties los en er kan weerstand ontstaan.

Begeleiding tijdens een Outplacement traject biedt je dan vele voordelen. Je wordt ondersteund bij het opnieuw vaststellen van je interesses, competenties en ambitie en leert deze te koppelen aan de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Met als doel het opnieuw bereiken van “werkgeluk” in een nieuwe baan.

Wat is Outplacement?

Een Outplacement traject helpt jou op de weg naar een concrete nieuwe baan. Tijdens een Outplacement traject wordt je hierin volgens een vraaggerichte en methodische wijze begeleidt door een coach in het verwerken van “rouw”, het wegnemen van weerstanden, in het maken en realiseren van passende keuzes op het gebied van werk en het vinden van nieuw werkgeluk in een passende baan.

Dit wordt gedaan door onderzoek (testen en/of assessments) naar interesses, competenties en drijfveren en het samen verkennen van de hieruit voortvloeiende loopbaanmogelijkheden en concrete acties om je nieuwe droombaan te bereiken. De volgende loopbaanvragen zijn leidend voor het traject: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kom ik daar?

De ervaring leert dat de inzet van een Outplacement traject de kans op het snel vinden van een nieuwe passende droombaan aanzienlijk vergroot.

Onze aanpak

De aanpak van Deltawerkers is altijd resultaat- en toekomstgericht. Onze specialistische kennis en ervaring met outplacement voor verschillende beroepsgroepen en ons brede werkgeversnetwerk in het noorden maken de kans op succes bijzonder groot. Wij houden sterk rekening met jou wensen, maar zijn ook eerlijk over de kansen en mogelijkheden die andere opties bieden. Op deze manier weten wij weerstand om te buigen naar een open, positieve houding tegenover een nieuwe toekomst.

Onze coaches helpen jou op professionele wijze om de beroepsrichtingen te ontdekken die het beste bij jou passen. Daarnaast ondersteunen wij je bij de concrete stappen om jouw gewenste baan en nieuw werkgeluk te bereiken. De coach speelt hierin een actieve rol en reikt hiervoor de benodigde informatie, advies en tools aan.

Iedere persoon is uniek in zijn of haar kwaliteiten en uitdagingen, dat maakt ook de invulling van jouw Outplacement traject uniek. Desondanks zullen de diverse trajecten overwegend bestaan uit de volgende onderdelen:

Individuele coaching gesprekken
Indien noodzakelijk individuele coaching gericht op het verwerken van weerstanden, rouw en het ombuigen van belemmeringen. Met als doel weer met een positieve blik naar de toekomst en de kansen die deze biedt te kijken.

Testen of assessments

Tijdens dit onderdeel worden, indien nodig, diverse testen op een digitaal portaal gedaan (al dan niet met directe ondersteuning van de coach). De uitkomsten van deze testen geven inzicht in je persoonskenmerken, drijfveren, interesses, competenties en arbeidsmarktmogelijkheden en komen bij de andere activiteiten binnen dit traject meer dan goed van pas.

Sollicitatietraining

Door de coach worden de reeds bij jou aanwezige sollicitatievaardigheden geïnventariseerd. Vervolgens wordt er op basis hiervan bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan vacature analyse, het CV, het schrijven van een passende sollicitatiebrief/motivatie (open en direct), digitale vacature platformen, digitaal solliciteren, presentatie telefonisch/persoonlijk en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Begeleiding bij sollicitatiegesprekken

De coach biedt jou ondersteuning op maat bij het voorbereiden en eventueel voeren van concrete sollicitatiegesprekken. Hierbij ligt de focus op presentatie en het goed kunnen verwoorden van je eigen kwaliteiten, valkuilen, capaciteiten en passie voor de betreffende functie.

Netwerktraining en profileren

Het is alom bekend dat veel werknemers uiteindelijk nieuw passend werk vinden via hun eigen netwerk. De spreekwoordelijke “kruiwagen”. Hier wordt door velen nog te weinig gebruik van gemaakt. De coach ondersteunt jou bij het in kaart brengen van je netwerk en het wegnemen van barrières tijdens het netwerken. Naast het persoonlijk bekend maken van jouw zoekvraag binnen het netwerk zal het optimaal inrichten en inzetten van social media ook een onderdeel van de coaching zijn.

Jobhunten

Uiteraard zal de coach van Deltawerkers zelf ook actief voor je "jobhunten". Zowel binnen het eigen bedrijvennetwerk van de coach/Deltawerkers als op vacatures die de coach voor jou heeft gezocht en gevonden. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden neemt de coach of jijzelf hierover contact op met de organisatie waar (mogelijk) een passende vacature open staat.

Ondersteuning bij zelfstanding ondernemerschap (ZZP)

Mocht je concreet overwegen als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan en hierin begeleiding kunnen gebruiken, dan wordt deze specifieke begeleiding ook door de coaches van Deltawerkers geboden. Deze coaching bestaat globaal uit drie onderdelen:

  • Ondersteuning bij het verkennen van het ondernemersidee en het voorbereiden van het ondernemersplan;
  • Ondersteuning bij het schrijven en toetsen van het ondernemersplan;
  • Ondersteuning bij het daadwerkelijk realiseren van het ondernemersplan, starten als zelfstandige.

De duur van een Outplacement traject is maatwerk en afhankelijk van de in overleg gemaakte afspraken. Een Outplacement traject wordt in principe direct of indirect gefinancierd door de werkgever.